• Bli fremtidens skole. I dag.

 • Usikker fremtid med mange muligheter

  Det er estimert at 65% av yrkene vi vil utføre i år 2030 ikke eksisterer ennå. Hva er skolen sin rolle i å sørge for at elevene utvikler kompetanser som behøves for å lykkes i fremtidens arbeidsmarked 

  Ludvigsen-utvalget ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II i juni 2013, med mandat til å vurdere innholdet i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et fremtidig samfunns- og arbeidsliv. Konklusjonen deres er i samsvar med de nyeste internasjonale trendene i læring:

  • Fokus på flere kompetanser

  Det vil si at elevene ikke bare skal tilegne seg fakta- og fagkunnskap innen ulike fagområder, men også lære å kommunisere, samarbeide og bli kreative.

  • Fornyelse av læremetoder

  Læremetodene må fornyes for å tilrettelegge for dybdelæring, dyrking av nysgjerrighet og engasjement.

 • Følgende ferdigheter er utpekt som nødvendige for å lykkes i fremtiden:

   

  • Kjernekunnskaper

   Hvordan eleven løser tradisjonelle oppgaver

   • Leseferdighet
   • Tallforståelse
   • Naturfag
   • IKT og økonomi
   • Samfunnskunnskap
  • Kompetanser

   Hvordan eleven jobber med komplekse oppgaver

   • Kritisk tenkning
   • Kreativititet
   • Kommunikasjon
   • Samhandling
  • Personlighetstrekk

   Hvordan eleven håndterer endringer

   • Nysgjerrighet
   • Initiativtaking
   • Standhaftighet
   • Ledelse
 • Noen av skolene vi jobber med:

   

  Ruseløkka skole       Majorstuen skole        Gamlebyen skole        Grunerløkka skole  

  Kampen skole           Høyenhall skole            Rustad skole                  Bestum skole   

 • Temaer vi er opptatt av

   

  • Anvendt matematikk og begreper som er ofte vanskelige å formidle i et klasserom. 

   

  • Nysgjerrighetsmakten: vi utfordrer og dyrker nysgjerrighet og kreativitet gjennom arbeid med prosjekter som krever å tenke annerledes og samarbeide
 • Metoden og verktøy

   

  • Vi holder aktivitetsbaserte og tverrfaglige kurs

   

  • Sosial læring i små grupper

   

  • Vi bruker teknologi for å øke engasjement. Elevene blir til teknologi-skapere istedenfor å være teknologi-forbrukere.
 • Vi kan hjelpe skolen din på følgende måter:

 • Kurs

  Aktivitetsbasert læring gjennomført av Mattekrets i skolens lokaler. Høy fokus på dybdelæring og tankeprosesser. Elever lærer om og tar i bruk Design Thinking.

  Design Thinking er en praktisk og prototype-drevet innovasjonsmetodikk, som tar for seg utfordringene på nye og kreative måter.

  Les mer
 • Kompetanse

  Mattekrets hjelper skoler med å heve kompetanse internt. Vi gir innføring i hvordan fremtidens ferdigheter kan utvikles og jobbes med på skolen samt genererer ideer til aktiviteter.

  Vi bistår i timene og gjør våre teknologier tilgjengelige for din skole ved behov.

  Ta kontakt
 • Kontakt oss