• Læring for

  fremtiden

  Vi startet Mattekrets i 2015 med et mål om å skape en fremtidsrettet læringsarena for barn med fokus på kritisk tenkning, kreativitet, teknologi og samhandling.

 • Målrettet utvikling av

  fremtidens kompetanser

  Vi jobber målrettet med å utvikle kompetanser og ferdigheter som elevene behøver for å lykkes i fremtiden. Fokusområder er definert basert på forskning og er kontinuerlig tilpasset.

  Les mer
 • Tilpasset dybdelæring som

  engasjerer

  Vi bruker anerkjente metoder som fremmer dybdelæring og kreativitet. Prosjektbasert læring og anvendelighet står i fokus hos oss. Teamet vårt består av engasjerte lærere, teknologientusiaster og eksperter innen kreativitet og innovasjon.

 • Sosiale ferdigheter og

  nye vennskap

  Vi jobber i små alders- eller kompetansebaserte grupper. Samarbeid og vurdering av hverandres arbeid er en viktig del av timene. Elevene drar stor nytte av å jobbe sammen og opplever det å lære i et positivt og aktivt miljø. 

 • Kontakt oss