• NewGen Kids er et nivådelt helgekurs som har som mål å inspirere barn til å bli skapere og utvikle deres digitale kompetanser. 

  Våre elever får et forsprang i kritisk og kreativ tenkning samtidig som de får bedre selvtillit. Vi løser spennende utfordringer og lærer digitale ferdigheter gjennom aktiv bruk av teknologier. Vi koder roboter til å bli våre kjæledyr og styrer datamaskiner ved bruk av frukt og grønnsaker. Vi sitter aldri stille, men bruker kroppene våre sammen med hjernen til å komme på gode løsninger. Vi eksperimenterer og lager prototyper.

  På hvert nivå har vi fokus på ett tema som vi øver på gjennom morsomme aktiviteter, konkurranser og spill. Hver økt varer i 4 timer inkl. en matpause.

 • Nivå 1: logisk tenkning og algoritmer

  Elever får innføring i hva det betyr å tenke logisk. Vi løser mysterier, bygger store konstrukjoner og argumenterer for våre valg. Vi lærer også om algoritmer og tar dem i bruk gjennom aktiviteter som feks. å lage kjedereaksjoner. Logisk tenkning hjelper å strukturere tanker og er noe elever kan dra nytte av i all læring, uansett faget.

  Når: 24.juni kl. 10.00 – 14.00 

  Alder: 8-10 år

  Hvor: sentralt i Oslo

  Pris: 490,-

  Registrering
 • Kontakt oss