• Endringer i

  arbeidsmarkedet

  De siste årene har mange stillinger forsvunnet eller blitt automatisert ved hjelp av teknologi. Det er estimert at en tredjedel av dagens arbeidsplasser kommer til å forsvinne før 2030. Samtidig er det færre jobber som blir skapt innenfor de kompetanseområdene folk flest besitter pr. idag.

 • Kompetanser på tvers av

  sektorer

  Ifølge World Economic Forum er vinnerene i denne utviklingen menneskene som har gode matematiske og teknologiske ferdigheter. Jobbene som blir skapt krever god forståelse av teknologi, analytiske- og samarbeidsevner. Dette gjelder ikke bare teknologiselskapene da utviklingen er lik i for eksempel transport-, finans- og helsesektoren.

 • Utfordringer i rekruttering og

  talentmangel

  Selskapene sliter med å finne og rekruttere de rette talentene – gapet mellom tilbud og etterspørsel når det gjeller realfag og ingeniørfag er for stort. Bare i USA ifjor var det 600.000 teknologistillinger som ikke ble sysselsatt pga. manglende kompetanse hos søkere. Det er forventet at denne utviklingen forsetter.

 • Usikkert arbeidsmarked

  i fremtiden

  Det er estimert at 65% av yrkene vi vil utføre i år 2030 ikke eksisterer ennå. Vi skal ansettes i jobber som ikke finnes, med teknologier som ikke er oppfunnet, og løse problemer vi ikke ennå vet at vil oppstå. 

 • Kontakt oss