• Litt om fremtidens kompetanser.

  Fremtiden er digital og stadig flere yrker kommer til å kreve digital kompetanse. Vinnerne i fremtidens arbeidsmarked blir de med høy teknologisk kompetanse og god mestring av realfagene.

  Fremtidsforskere viser at jobbmarkedet blir grunnleggende endret de kommende årene. Det er store variasjoner i fremskrivningene, men gjennomgangstonen er at en stor andel av dagens jobber kommer til å bli automatisert. En studie anslår at en av tre norske jobber står i høy fare for å bli automatisert de neste 20 årene. En tilsvarende studie fra Sverige anslår at så mye som halvparten av dagens jobber kan bli borte i løpet av  20 år, mens en studie fra Oxford viser at 47% av dagens jobber blir borte innen 25 år. Det som er sikkert er at endringen kommer, og fremtidens arbeidsmarked vil bestå av helt nye jobber og kreve ny type kunnskap.

  Vi vet ikke hvilke yrker eller jobber som finnes om ti år, og i hvert fall ikke hvordan arbeidsmarkedet kommer til å se ut når dagens skolebarn skal ut å finne seg sin første jobb. Et anslag er at over 65 prosent av jobbene som dagens skolebarn skal jobbe i ikke eksisterer ennå, og de vil i hovedsak omhandle problemstillinger vi ikke kan forestille oss i dag. Både offentlig og privat sektor kommer til å benytte seg av effektiviseringsmulighetene ny teknologi som kunstig intelligens byr på. Dette kommer til å påvirke alle bransjer.

  Det er mange som forsker på hvilke kompetanser og ferdigheter fremtidens arbeidsmarked vil etterspørre. Alle er enige i at kompetanse innen  realfag og teknologi vil  bli sentralt, men det som vil være avgjørende i fremtidens arbeidsmarked er kombinasjonen av den faglige kompetansen sammen med evner som  kritisk og kreativ tenkning, kommunikasjon og samarbeidsevner. World Economic Forum har utpekt følgende ferdigheter som mest etterspurte i fremtiden:

   

 •  

  Vi må tørre å utfordre våre barn og ha høyere ambisjoner til hvilke problemer de har evne til å løse. Forskning viser at tverrfaglig læring, der man integrerer flere fag i et tema, prosjekt eller opplevelse øker engasjement hos elever og effektiviserer læring. Elever som får mulighet til å løse viktige problemer presterer bedre. I tillegg utvikler de både faglige og menneskelige ferdigheter i samspill med andre.

  Gjennom Mattekrets ønsker vi å tilby spennende og relevant læring som skaper muligheter for fremtidens generasjoner.

 • Kontakt oss